Vše o CWQ testu

Před testem

Co potřebujete vědět?

Po stisknutí tlačítka Spustit test se vám nahraje stránka s testem. V jejím úvodu vyplňte svou přezdívku (jméno, označení), k níž bude posléze přiřazen vámi dosažený výsledek. Po potvrzení přezdívky se spustí časomíra.

Test obsahuje 100 otázek a na jeho dokončení máte 60 minut. Před spuštěním se proto ujistěte, že máte dostatek času. Odpovědi označené po uplynutí časového limitu nebudou do vašeho CWQ skóre započítány.

Co přesně vás v testu čeká

Test zahrnuje tři typy otázek:

  • Pravda/nepravda,
  • Výběr z možností s jednou správnou odpovědí,  
  • Výběr z možností s více správnými variantami.

V první části test prověřuje znalosti o copywritingu a povědomí o vybraných best practices této disciplíny a souvisejících oborů. V druhé části předkládá k řešení praktické úkoly testující rozsah slovní zásoby, formulační schopnosti a ovládání českého jazyka. Odpovědi jsou bodovány a výsledek testu, tzv. CWQ skóre, je součtem získaným bodů.

SPUSTIT TEST