Váš test byl úspěšně spuštěn!

Vyplňte prosím svou přezdívku a stiskněte Pokračovat. Hodně štěstí!

Přezdívka
1.

Jaký anglický výraz je synonymem pro české slovní spojení reklamní textař?

2. Označte úkoly, které spadají do agendy copywritera:
3. Označte média, v nichž se můžete setkat s výstupy z dílny reklamního textaře.
4. Označte správný údaj pro definici normostrany pro české prostředí: NORMOSTRANA je strana textu o rozsahu _____.
5. Základní poučka copywritingu říká, že copy by měla přinést odpověď na hypotetickou zákazníkovu otázku, kterou lze v angličtině vyjádřit zkratkou WIIFM. Jak tato zásadní otázka zní?
6. Označte tvrzení o tonalitě komunikace (TK), která jsou pravdivá:
7. Jaký je vztah mezi personou a cílovým publikem? Označte správnou odpověď:
8. Označte, kterou z těchto metrik ovlivní přidání tlačítka s výzvou k akci do těla e-mailu:
9. Označte všechny typy copy, jejichž úpravou můžete zvýšit míru otevření e-mailu:
10. Označte typické příklady transakčního e-mailu:
11. Označte provedení transakčního e-mailu, které patří k nejčastěji doporučovaným řešením (tzv. best practices)?
12. Označte ta provedení newsletteru, která patří k doporučovaným řešením (tzv. best practices):
13. Označte informace, které bývá vhodné zakomponovat do prodejní či nabídkové copy za účelem přesvědčení zákazníka k objednávce:
14. Označte texty, které při umístění na webu nepodporují konverzi:
15. Označte definici, která nejlépe vystihuje pojem klíčové slovo:
16. PLATÍ TENTO VÝROK? Copy pro PPC by neměla používat číslice.
17. Kdy je užitečné a smysluplné sytit text longtailovými frázemi? Označte, co platí:
18. Označte možnost, která je z hlediska SEO ideálním pojmenováním souboru s fotografií produktu nahrávaného na podstránku e-shopu Max s obuví. Podstránka je věnována dámským teniskám značky Ole:
19. Označte techniky, které spadají do off-page optimalizace pro vyhledávače (off-page SEO):
20. PLATÍ TENTO VÝROK?: Při psaní reklamních sloganů a prodejních copy je využívání nespisovných výrazů vyloučeno.
21. Označte emoci nebo emoce, na nichž můžete postavit copy pro prodej výrobku na hubení komárů:
22. Označte emoci, která rezonuje ve sloganu značky Skittles DOTKNI SE DUHY, OCHUTNEJ DUHU:
23. Označte emoci, která rezonuje ve sloganu reklamy na prací prášek Vizir VY ZÍRÁTE, MY ZÍRÁME:
24. PLATÍ TENTO VÝROK? Lead Generation je označení pro generaci uživatelů narozených po roce 2000.
25. Označte postupy, které patří v copywritingu k doporučeným (k tzv. best practices):
26. Označte známé příběhy, které můžete vytěžit při vymýšlení story nebo copy pro nový produkt výrobce krmení pro psy:
27. PLATÍ TENTO VÝROK? Copy pro web je zpravidla vhodné strukturovat častými nadpisy a členit do krátkých odstavců.
28. Kavárnu propaguje slogan OCHUTNEJTE KOMFORT JAKO U VÁS DOMA. Označte z vlastností popisujících tuto kavárnu ty, které mohly být motivací pro volbu tohoto sloganu:
29. PLATÍ TENTO VÝROK? Účinná copy by měla mít tah na branku, proto je důležité v ní často užívat slovesa v trpném rodě.
30. Pravidlo (či princip), které říká, jaký počet klíčových elementů (např. při psaní příběhu, při tvorbě textu apod.) je ideální či dokonalý, z latinského omne trium perfectum, se nazývá:
31. Co je to MICROCOPY? Označte správnou odpověď:
32. Označte vlastnosti, jimiž se vyznačuje UX copy (oproti tradiční prodejní či nabídkové copy):
33. Označte hrdiny, jejichž příběhy můžete vytěžit při vymýšlení story pro novou značku žiletek nebo copy pro prodej žiletek:
34. Čemu se v marketingové komunikaci říká VIRÁLNÍ OBSAH? Označte správnou odpověď:
35. Doplňte text, aby byl v souladu s principy copywritingu: V tomto hrnci _____ polévku rychleji než dříve.
36. U následujících dvojic vždy jeden člen z páru označuje vlastnost a druhý výhodu nebo přínos. Zaškrtněte dvojice, v nichž člen označující vlastnost stojí na prvním místě:
37. Označte, co mají společného tato slova: IHNED, POSPĚŠTE SI, VYPRŠÍ, RYCHLE, ČASOVĚ OMEZENÁ, JEŠTĚ DNES.
38. Doporučená řešení pro copywriting (tzv. best practices) uvádějí, jak mají být v případě pětičlenného VERTIKÁLNÍHO VÝČTU (seznamu) výhod produktu umístěny 3 nejatraktivnější výhody. Označte správnou odpověď:
39. Označte, které z následujících metodik, receptur či tvůrčích schémat, jejichž zkratky mají původ v angličtině, se užívají při tvorbě copy:
40. Vaše copy má mimo jiné komunikovat slevu, cenu zboží a cenu dopravy. Jakou informaci připomenete zákazníkovi na závěr komunikace, abyste dodrželi princip Sweeten the Pill, tedy Osladit hořkou pilulku?
41. K jaké změně v konverzním poměru došlo podle vašeho názoru poté, co byla původní copy POPLATEK 5 € změněna na MALÝ POPLATEK JEN 5 €?
42. Označte copy, která podle vašeho názoru přesvědčila více oslovených, aby přispěli na charitu:
43. Označte společnosti, které by podle vás mohly efektivně využívat slogan DOMOV S VŮNÍ DŘEVA:
44. U následujících dvojic má vždy jeden člen z páru větší potenciál pro oživení copy. Označte dvojice, v nichž takový expresivní člen stojí na prvním místě:
45. Označte níže ty dvojice synonym, v nichž je HOVOROVĚJŠÍ z obou výrazů uveden jako první:
46. Označte níže ty dvojice synonym, v nichž je CITOVĚ ZABARVENĚJŠÍ obrat uveden jako první:
47. Označte synonyma ke slovesu ZAVÍTEJTE, kterými ho můžete ve větě ZAVÍTEJTE DO MORAVSKÉHO KRASU beze změny zbytku věty nahradit (odlišnou tonalitu nechte stranou):
48. Označte podstatná jména, k nimž se významem hodí přídavné jméno MALEBNÝ (viz např. malebná krajina):
49. Slovesa VZÍT a BRÁT jsou si dost podobná. Označte ustálená slovní spojení, v nichž figurují tvary slovesa VZÍT v 2. osobě jednotného čísla, v rozkazovacím způsobu:
50. Označte spisovné tvary rozkazovacího způsobu:
51. Označte možnost, která zobrazuje správné pořadí přívlastků popisujících telefon.
52. Označte všechny spisovné tvary přídavných jmen:
53. Označte možnosti, které mohou být významem slova oko:
54. V poli pro text bylo nutné ušetřit místo. Tvary zájmene KTERÝ byly proto nahrazeny tvary zájmene JENŽ. Označte ty obraty, které jsou správně:
55. Označte věty, v nichž je nutno nahradit tvary zájmen MŮJ/TVŮJ/JEHO/NÁŠ/VÁŠ/JEJICH tvary zájmene SVŮJ:
56. Označte variantu či varianty, která je správným doplněním chybějící části věty: ____ DOTAZY VÁM RÁDI ZODPOVÍME.
57.

Označte 3 přídavná jména, jejichž přidáním k podstatnému jménu DŮM vzniknou 3 ustálená pojmenování s významy: (1) Nevěstinec (2) Společenské středisko (3) Velký obchodní podnik popř. jeho budova se sekcemi/prodejnami prodávajícími různý sortiment

58. Označte možnost, která zobrazuje správné pořadí přívlastků popisujících domek.
59. Doplňte ustálený frazém: ODŘÍKANÉHO CHLEBA NEJVĚTŠÍ _____.
60. Označte slovo, které patří do textu:
DÍKY NAŠÍ APLIKACI BUDETE MÍT VŠECHNY DŮLEŽITÉ INFORMACE _____ Z PRVNÍ RUKY!
61. Větu MŮŽETE SI PŘIVÉZT I SVÉHO DOMÁCÍHO MAZLÍČKA chcete převést do rozkazovacího způsobu. Označte variantu či varianty se spisovným tvarem slovesa:
62. Označte synonyma slova SKORO, jimiž ho můžete nahradit ve větě MŮŽETE VYHRÁT SKORO 5 000 Kč.
63. Označte nejméně jeden spisovný tvar, který využijete při převodu následující věty z oznamovacího způsobu do rozkazovacího: MŮŽETE SI S SEBOU VZÍT NÁHRADNÍ POVLEČENÍ.
64. Označte výraz, který patří do věty: PROLISTUJTE SI NÁŠ KATALOG POSTELÍ Z _____ DŘEVA!
65. Označte synonyma k příslovci ALESPOŇ, jimiž ho můžete nahradit ve větě: TATO CENA PLATÍ PŘI OBJEDNÁNÍ ALESPOŇ 2 KUSŮ.
66. Označte synonymum ke slovu ZEVRUBNÝ:
67. Doplňte ustálený frazém: LÍNÁ HUBA, _____.
68. Označte všechny spisovné tvary, které můžete využít při převodu následující věty z oznamovacího způsobu do rozkazovacího: MŮŽETE SI NAMAZAT TŘEBA SÝR Z NAŠÍ SALAŠE.
69. Označte výraz, který je příhodným doplněním věty: NASKAKUJÍ VÁM PŘI ______ V ZRCADLE VRÁSKY NA ČELE?
70. Doplňte chybějící předložkovou vazbu: BOLÍ VÁS ČASTO HLAVA? MOŽNÁ TO SVĚDČÍ _____ .
71. Označte odpověď obsahující slova, která mají ke slovu VAŘENÍ takový vztah, jaký mají slova DOBRODRUŽSTVÍ – ZÁŽITEK ke slovu CESTOVÁNÍ:
72. Označte odpověď s výrazy, které mají ke slovu ŠETŘIT takový vztah, jaký mají výrazy VÁLET SI ŠUNKY – RELAXOVAT ke slovu ODPOČÍVAT:
73. Označte přídavné jméno, které patří do věty POVAŽUJETE SE ZA _____ CESTOVATELE?
74. Označte předložky, kterými lze bez dalších úprav věty doplnit sdělení PROPADLA SE VÁM _____ ŠPATNÉHO POČASÍ ZAHRADA?
75. Označte výrazy, jimiž můžete v případě, že chcete zdůraznit schopnost produktu nebo služby dosahovat vysoké rychlosti, zkompletovat přirovnání RYCHLÝ JAKO _____ :
76. Označte výrazy, kterými můžete beze změny významu nahradit obrat SNÍTE O MOŽNOSTI ve větě „SNÍTE O MOŽNOSTI NAVŠTÍVIT BALI?“. Zbytek věty zachovejte beze změny:
77. Označte odpovědi, které považujete za možné doplnění věty: BETLÉM S _____ VYŘEZÁVANÝMI POSTAVIČKAMI ZAUJME MALÉ I VELKÉ!
78. Označte tvrzení, do nichž svým významem patří předložka DÍKY:
79. Označte slogany, které mají stejný rytmus jako lidová píseň PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE:
80. Označte slogany, které by bylo možné hudebně ztvárnit na melodii a rytmus refrénu začínajícího slovy (THE) SHOW MUST GO ON stejnojmenné písně skupiny Queen.
81. Označte správné tvary podstatných jmen odvozených od sloves KOLÍBAT, NALÉVAT, ROZPÁRAT, ULÍVAT, VYJÍMAT, VYPLÉTAT, VYŠÍVAT,  ZALÍVAT, ZAVAŘOVAT:
82. Označte možnosti obsahující náležité tvary přídavných jmen:
83. Označte správnou variantu:
84. Označte příklady copy s náležitě utvořenými tvary příslovcí:
85. Označte příklady, v nichž do vyznačeného volného místa patří slova PŘI TOM (nikoliv PŘITOM):
86. Označte věty, v nichž je nutné doplnit před ALE čárku:
87. Označte jazykově nevyhovující formulace (formulace obsahující kontaminaci nebo atrakci):
88. Označte ty výrazy z produktových popisků, které jsou bez pravopisných chyb:
89. Označte věty, které obsahují chyby:
90. Označte správné varianty zápisu:
91. Pozvánka na veletrh má obsahovat datum. Označte korektní způsoby zápisu, které můžete v plynoucím textu pozvánky využít:
92. Označte větu či věty, které by z hlediska slovosledu mohly vhodným pokračováním sdělení: MOŽNÁ VÁS NAPADLO, ŽE JE PŘÍLIŠ TĚŽKÝ.
93. Označte větu (nebo věty), která by vzhledem ke slovosledu a významu mohla předcházet sdělení: U NÁS JI ALE DOSTANETE ZDARMA.
94. Označte větu (či věty), která by z hlediska obsahové návaznosti, aktuálního členění a s tím souvisejícího slovosledu mohla vhodným pokračováním sdělení: NÁŠ HOTEL JE ZNÁMÝ BOHATOU KVĚTINOVOU VÝZDOBOU.
95. Označte slovo, které je v následujícím textu navíc: Chcete zhubnout, ale nemůžete však pravidelně cvičit? Zkuste inovativní metodu založenou na kryolipolýze!
96. Označte slova, která lze (za účelem dosažení větší přímočarosti) z následující copy vynechat: Hledáte nějaké vhodné ubytování s noclehem v penzionu? Vyberte si z naší současné nabídky čítající více než 6 penzionů. 
97. Označte v následujícím PODTITULKU produktového letáku slova, která považujete pro tento typ copy za přebytečná: Pokud můžete, pořiďte si k sobě domů velice kvalitní a vcelku levný zapuštěný bazén Aquatriumf od poměrně oblíbeného českého výrobce z malé vísky v Podkrkonoší.
98. Označte obraty, do nichž patří předložka NA:
99. Označte grafický znak, jemuž se říká hashtag:
100.

A to nejlehčí na konec: Označte, která z vyobrazených možností je správným zápisem uvozovek v českém jazyce.